Vil du have indflydelse i Favrskov Kommune?

De fleste unge mennesker interesserer sig ikke for kommunalpolitik, selvom det netop er her, de har mulighed for at få indflydelse tættest på dem. Den manglende interesse kan være en trussel for demokratiet.

Af: Caroline Grønkjær Ahrenkiel

Når man stemmer til kommunalvalget i Favrskov Kommune, får man medindflydelse på, hvilken politik der skal føres i lokalområdet. Det kan være alt lige fra busruterne, til hvordan skoleskemaet skal se ud, eller til hvilke kultur og fritidstilbud der er i kommunen. Derudover bestemmer byrådsmedlemmerne blandt andet, hvorvidt der skal bygges en ny skaterrampe, hvor tit affald bliver hentet og om der skal bygges nye ungdomsboliger. Alt sammen noget som har direkte betydning for de unge.

”Kommunerne udgør den største del af den offentlige sektor. Det er her, at alle de lokale beslutninger varetages,” siger Jonas Hedegaard Hansen, som er videnskabelig assistent på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Byrådet bestemmer

”Unge gymnasieelever tænker ikke over, at der er en borgmester, der for eksempel har indflydelse på og arbejder for, at der er bedre vilkår for gymnasieelever. Eller at der sidder politikere, som man kan komme i kontakt med, der har indflydelse på deres fremtid,” sådan fortæller borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring, og tilføjer:

”Det er jo også kommunen, der har med hele jobsituationen at gøre, som de unge jo også bliver ramt af på et tidspunkt.”

Byrådsmedlem Flemming Nørgaard (V) mener også, at det er vigtigt med engagement hos de yngre:

”Generelt er kommunalpolitik undervurderet, da det jo er kommunen, der sætter dagsordenen for, hvordan dagligdagen fungerer. Det er super vigtigt at stemme på, hvem man ønsker som de nære beslutningstagere”.

Vigtigt at kende partierne

Videnskabelig assistent Jonas Hedegaard Hansen fortæller dog, at det for de helt unge vælgere kan være svært at gennemskue politikken i kommunen – specielt hvis man er tilflytter:

”De er i en fase af sociale opbrud og har ikke lokalt kendskab, alt imens de samtidig har gang i så meget andet, som på tidspunktet kan virke vigtigere for dem”.

I den forbindelse når Flemming Nørgaard også at understrege, at det langt fra er ligegyldigt, hvor man vælger at placere krydset på stemmesedlen.

”Eksempelvis i min egen liberale politik går vi ind for, at skolerne selv skal styre, hvor lange skoledagene er. Det er ikke ligegyldigt, hvem man stemmer på. Vil man have indflydelse, skal man komme ud af busken og stemme,” forklarer han.

På den anden side af fløjen deler byrådsmedlem Erik Øster Særkjær (A) også holdningen til, at det er vigtigt at kunne adskille partierne fra hinanden.

”Det er vigtigt at vide, hvad de forskellige partier står for, da der er stor forskel fra parti til parti, og da det jo er her, at midlerne bliver prioriteret. Jeg tror, at en udfordring for de unge i kommunalpolitik kan være, at det for dem kan være svært at forholde sig til kroner og øre frem for det rent ideologiske,” siger han, hvorefter han fortæller om, hvordan de hos Socialdemokraterne også forsøger at varetage de unges interesser:

”Hos Socialdemokratiet arbejder vi bl.a. med mobildækning. Det afhænger selvfølgelig også af markedspolitikken, men vi kæmper for at få priserne ned på masterne”.

Demokratisk ansvar

Udover det faktum at det lokale engagement i Favrskov er godt for kommunen, mener byrådsmedlem Flemming Nørgaard også, at man som ung har et demokratisk ansvar:

”Demokratiet er det største, man kan værne om. Det er absolut ikke ligegyldigt, om man stemmer eller ej. De unge er dem, der skal bygge videre og videreudvikle på demokratiet”. Hvis ikke alle aldersgrupper stemmer, bliver hele kommunen ikke repræsenteret. Dette kan være en direkte trussel mod demokratiet. Sådan forklarer Jonas Hedegaard Hansen om tendensen hos de unge vælgere:

”Hvis de unge ikke stemmer, er valgresultatet ikke repræsentativt for hele befolkningen. Derudover er der en stor risiko for at blive permanent ikke-vælger, hvis man som ung starter ud med ikke at sætte krydset ved kommunalvalg.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *